15 جمله که خانوم ها را عصبانی میکند Top 10 farsi

Share
Embed

Comments • 287

 • Arif Hazara
  Arif Hazara Day ago

  لهجه ات عالیه

 • Hamid Jan
  Hamid Jan 6 days ago +1

  مردم بى عقل از اين ويديو كپى ميكند و عمل ميكند
  مرد كه از خانه بيرون با همه مردم كلنجار ميره كه يك زندگى ارام براي فاميل درست كند و خسته برگرده خانه و زن هم نيق نيق بزنه كه اين ندارم و تو به نگاه نكردى و و و !!!!

 • narges afshar
  narges afshar 6 days ago

  خوب 😅😅😅😅

 • aseman Afg
  aseman Afg 8 days ago +1

  به نظر من اونقدراهم درست نبود

 • mahdi sharifi
  mahdi sharifi 9 days ago +1

  یعنیییی خخخخخخ

 • حمید عابدی
  حمید عابدی 10 days ago +1

  آخ گفتی

 • Pop Corn
  Pop Corn 10 days ago +1

  همش از سر کمبود زن هاست دیگه

 • Morteza Karimi
  Morteza Karimi 13 days ago

  من که خداروشکر زن ندارم😂😂😂😉😉😉

 • Arsya ferim
  Arsya ferim 18 days ago +1

  👌👌زیبا ممنون

 • Rebecca Cheshmaki
  Rebecca Cheshmaki 20 days ago

  1. درسته
  2. تقریبا, نه کاملا
  3.نمیدونم
  4. یک جورهایی درسته
  5. کاملا, مخصوصا که خودش خیلی بیشتر خورده باشه
  7.
  8. میدونم
  9. از ته دل درسته
  10.
  11.
  12.
  13
  14.
  1

 • Frre life
  Frre life 20 days ago

  عالی بود مرسی خوش صدا

 • Belqis Ishaqzai
  Belqis Ishaqzai Month ago +1

  به نظرم مردان وزنان بخاطر یک زندگی خوب یکی دیگر را درک کنند واز کلمات نیش آور خود داری نمایند تا بتوانند برای اولاد هایشان والدین خوب و الگوی خوب باشند در زندگی گذشت کاری خوب است

 • Parisa S
  Parisa S Month ago +1

  از همه بدتر اینه ک(نسبت به سنت خوب مانده ای)😠

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago +1

  زن خوب کہ ھمہ یی زن ھا خوب میباشند حور میباشند در آن جھان ولی مدر بد اخلاق دوست شیطان ابلیس میباشد، کہ اکثریت مردان خراب و بداخلاق میباشند برای ھمین زن خوب بہ آسانی پیدا میشود ولی مرد خوب تنھا شوھر زن خوش طالی میشود چون 80% مردان خراب پوپنک زدہ میباشد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago +1

  و مردی کہ فکر میکند کہ زن حق پشرفت را ندارند، برای آن باید گفت کہ او خودش حق پیشرفت را ندارد برای ھمین ھر قدر کہ خودش را پیشرفتہ بداند ھمانقدر در واقعت پس رفتہ میباشد، و لعنت خدا( ج) بالایش میناشد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  بہ نظر من و بہ تجربہ یی من ھمہء زن ھا این طور نیستند، برای ھمین، اگر تو از این غلت فھمی بیرون شوی کہ ھمہ یی خانم ھا این طور ھستند خوب خواھد بود، اولش من بہ این چیز ھای کہ در این ویدیو گفتی عصبانی نمشوم، ولی ھا اگر کسی چون چند زن را دیدہ کہ با این چیز ھای عادی عصبانی میشود برای ھمین ھمہ زن ھا را این طور بداند و فکر کند کہ ھمہ زن ھا را با چشم بستہ میشناسد پس غلت ھستند، چون ھمہ یی مردان یک طور یک رقم بودہ میتواند ولی ھمہ یی زن ھا یک رقم ھیچ ھم نیستند، برای ھمین این ویدیو یت بیمعنا ھست، و ھمہ شما مردان بیعل خدا( ج) زدہ کہ فکر میکنید کہ زن ھا را میشناسید پس غلت ھستید و قزاوت بی جا را نکنید ،و ھا کسانی کی زن را سگ میدانند پس بداند کہ سگ تنا برای مرد میتوان گفت چون مردان خوی و خواص سگ را دارند

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  و تو لودہ احمق کہ میگویی کہ بالای زن خود زلم خات کردی و این طور خات کردی و آنطور خات کردی، خدا( ج) زن شیشک برایت بدھد کہ ھرہ روزہ پدری پدرکلانت را برایت بیادت بیاورد، روز و شوت را برباد کند، اسلاً تو ارزش عروسی ھمرای حوان وحشی رادادی چون خودت یک حیوان ھستی، اسلاً ھم ارزش یک انسان را نداری، بد اخلاق خو ھستی نامخدا،بد شکل و حوان چھرہ ھم ھستی این را بہ چشم بستہ میتونم گفتہ چون خدا( ج) انسان مثل تو را کہ از روح بد شکل باشد اصلاً چھرہء زیبا نمیدھد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  ھمہء خانہ را برھم شما مردان ھر روز میکنید و باز کہ خواھر یا مادر و زن تان چیزی بگوید شما مثل خر غوصہ میکنید کہ وای بانیمارا، و اگر زن کمی خانہ را چتل باند باز چیغ تان بہ آسمان میرسد کہ زنکہ چرا خانہ چتل ھست، خودت کہ چتل کردی باز چرا زنت پاک کند ؟ پیغمبر کہ پیغبر صلی اللہ بود بالای خانم خود غوصہ نیکرد بالای اینقدر چیز ھای خورد خو ھرگز نمیکرد پس شما چی ھستید کہ عمر میکنید کہ شنکہ چرا دیگ نکردی، چرا خانہ راپاک نہ کردی، ھیچ ھم حق عمر کردن بالای زن را ندارید

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  ھر قدر کہ یک زن کوشش کند کہ با یک مرد با ادب رویہ کند ھمان قدر شما مدران بی ادب کوشش میکنید کہ خشم و غوصہء ما را بر سر بزنید، باز ھم بہ جای کہ معزرت بخواھید زنان را متھم میدانید و تمام گناہ تان را بالای زن میندازید. بی عقلی دیگر چہ را میگوید؟

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  اسلام شونیدی کہ اخلاق را از بی ادبان یاد بگیرید؟ برای ھمین ما زن ھا کوشش میکنیم کہ اخلاق را از شما مردان بی ادب یاد بگیریم

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi Month ago

  اسلاً ھم زات مردان بی عقل ھست، برای ھمین ھیچ ھم زن ھا زا نیشناسند، کہ خوب میدانند کہ مقام زن در مقابل خدا( ج) و در قلب رسول اکرم صلی اللہ چی ھست بازھم بی احترامی یی زن را میکنند، کہ دوزخ بروند ھر آن مرد کہ ھوستی و بی ادب در مقابل زن باشد

 • javad feizian
  javad feizian Month ago

  خیلی خوش صدایی عزیز موفق باشی

 • Reza Naseri
  Reza Naseri Month ago +1

  مهم ترین جمله فرموش کردی‌ نکنه باز پریود شدی

 • Mahdi
  Mahdi Month ago

  بجای ابن مزخرفات که هیج ارزشی ندارن یه مقدار مطالب علمی و دانستنی بزارید بابا

 • Sediq Amini
  Sediq Amini Month ago

  مه خودم مردُم ولی ازجمله آخر که
  (مهم نیست) متنفرم.
  😡😡

 • dariaei rankin
  dariaei rankin Month ago

  عالی

 • هادی میرزاجانی

  همون بهتر که اصلا با زنها حرف نزنیم.والاه اینجور که شما میگی انگار زنها روانی هستن.این که نمیشه

 • م مرجان
  م مرجان Month ago +1

  این حرف هایی که گفتی هیچ کدام منو اعصبانی نمیکنه فقط الکی فش دادن و کتک زدن منو اذیت میکنه

 • Mina Moslemi
  Mina Moslemi Month ago +1

  این کار زنانه نیست!!!😑😠😡😤

 • رامین سهرابی

  ای ببا پس بگو نباید به زنان نگاه کرد بهتره که😬😬

 • freem asonryy
  freem asonryy Month ago

  :666:

 • gorg kink
  gorg kink Month ago

  کسشره

 • abbas ahmadiii
  abbas ahmadiii Month ago

  اگه ببینم همسری از دست من عصبانی شه با گیوتین کلشو میکنم

 • farzane seyed saeedi
  farzane seyed saeedi Month ago +1

  یکی از بدترین جمله ها اینه که بگن عزیزم من مزاحم خوشبختی ات نمی شم ... طرف بعد از گفتن این جمله خودش رو بکشه دختره باهاش ازدواج نمی کنه ... از من گفتن

  • Naser Naser
   Naser Naser Month ago

   farzane seyed saeedi .سلام.آفرین🤗🤗🤗

 • ali. norozi
  ali. norozi Month ago

  آخرباید چ بگیم به این زنها پس اصلا نباید حرف زد زنهارا

 • Ali Majidian
  Ali Majidian Month ago

  مواردی که گفتید بیشتر مربوط به زن های فمینیست است. اما زن های مذهبی ( از هر دینی) به تفاوت و حتی برتری مرد به زن اذعان دارند

 • Lin Kuei
  Lin Kuei Month ago

  شما میگی زنا برداشت بدی میکنن پس مشکل از اوناست برن خودشونو درست کنن چقد لوس و حال بهم زنن زنایی که اینطورین من تا حالا تو ایران با این مدلیش برخورد نداشتم وقتی یکی ارووم نیست وقتی بش میگی ارووم باش یعنی احساسش برات مهمه نمیخای استرس داشته باشه و یا ناراحت باشه میخای ارووم باشه حتی این دعوت به ارامش تو یوگا و روانشاناسی هم هست همچین زنایی رو باید با لگد از زندگیت پرت کنی تو تیمارستان که از حرف خوب برداشت بد میکنن و زندگیت رو همچین زنی نابود میکنه

 • MACAN BAND Exo Bts
  MACAN BAND Exo Bts Month ago

  شماره ی 8 منو خیلی عصبانی میکند

 • Arsin Ahmad Seir
  Arsin Ahmad Seir Month ago

  چی وحشتناک من بیشتر این جملات را استفاده میکنم همینه ناراحت میشه😂

 • Shahab Shariat
  Shahab Shariat Month ago

  دوستان این ویدیو منو یاد عبید زاکانی انداخت! ازش پرسیدن زن چگونه موجودیه؟ پاسخ داد موجود غریبیه!!!
  چون او را بگا..... تو را عاشق شود و چون او را عاشق شوی تو را بگا... واقعا دمت گرم عبید جون ...... اینم جواب ۱۵ جمله شما :) :) :)

 • Sahar Ehsani
  Sahar Ehsani 2 months ago

  عالی

 • Adela Banazai
  Adela Banazai 2 months ago

  ذيادترى مردها اشتباهات ميكند بجاييكه معذرت بخواهد خودرا بيتفاوت جلو ميدهد

 • Mustafa zahid
  Mustafa zahid 2 months ago

  واقعیت است بزگترین بدبختی در کشورما این است که شتباه خود را نمیبنم بالای شخص مقابل قهر شده وخود را عالی نشان میتم اما خانم ها بسیار قلب بزگ داند و مهربان هستن تحمل میکند بخاطر عزت ابروی خود و فامیل خود فقط از صبر کار میکردند 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • sia
  sia 2 months ago

  زیاد موافق نیستم با بعضی هاش اگه درست با ادب و احترام هر حرفی رو جای مناسبش استفاده کنی ....

 • Mr nameless
  Mr nameless 2 months ago

  😄😄😄 خانم ها چقدر حساس هستند

 • Roya afg
  Roya afg 2 months ago +10

  از کلمه آرام باش متنفررررم

  • Hodai Nadeem
   Hodai Nadeem 26 days ago

   آرام باش آرام بودن خیلی خوبه

  • Arsin Ahmad Seir
   Arsin Ahmad Seir Month ago +1

   Roya afg
   حتما آرام باش

  • Roya afg
   Roya afg Month ago

   Arsin Ahmad Seir تو هم برو به درک😠

  • Arsin Ahmad Seir
   Arsin Ahmad Seir Month ago +1

   Roya afg آرام باش کسی نظر نخواست

 • Stocking ***
  Stocking *** 2 months ago

  جمله ٬ میشه به من پول بدی٬ هم زنا رو عصبانی میکنه

 • khan Rahimi
  khan Rahimi 2 months ago +2

  چی خوب است آدم ها قبل از عروسی این راز ها را بداند
  دست تان درد نکند جناب عمر تان عمر نوح باد

 • mohammad jafari
  mohammad jafari 2 months ago +3

  سینگل باش و پادشاهی کن

  • Hamid Jan
   Hamid Jan 5 hours ago

   mohammad jafari
   اَي زمانى مجردى اين پيام شما را ميديدم

 • amir afghan
  amir afghan 2 months ago +1

  خوب مستقیم بگو که نوکری زنها را بکنیم 😲😲😲

 • Ali Switzerland
  Ali Switzerland 2 months ago

  ولا مردا دیگه مشکلاتش کم بود که این را هم اضافه کردید، به زنها بهانه ندهید😂😕

 • babak ahmadi
  babak ahmadi 2 months ago +7

  خانم ها اخه ادم هستن که اعصاب داشته باشن😂

  • SARA r
   SARA r 2 days ago +1

   😒😞

  • Masi Dani
   Masi Dani 5 days ago

   معلومه که آدم نیستن،چون خانوما فرشته هستن و از اونجایی که شما مردا عقلتون قد پشگله این رو نمیفهمید۰

  • Narges Hashemi
   Narges Hashemi 21 day ago +1

   babak ahmadi هرهرهر خندیدم دگه چی بابی

 • Nesar Ebrahimi
  Nesar Ebrahimi 2 months ago +2

  اینای که شما گفتین نگید زنان عصبانی میشن خوب دیگه حرفی نمی مونه بین مان فقط عشقم زندگیم نفسم میمونه و اینا هم زیاد تکراری میشن

 • zahra mousavi
  zahra mousavi 2 months ago

  Khodayaaaa aaaaliiiiii bud .kasi k ino mige faqat az cheshmam miofte wa be zodi tarkesh mikonam

 • reza 1397rich
  reza 1397rich 2 months ago

  دختر ها موجوداتی احساسی و کم عقل هستن
  دختر ها مثل گل میمونن باید بو کنیم اونها رو

 • davoud ajami
  davoud ajami 2 months ago

  ,n)7

 • Asan Feizi
  Asan Feizi 2 months ago

  پس بگو مرد باید لال باشد؟ کون لقشان، خواهر کوسته ها همینجوری دهن همه را زدن حالا بازم لی لی به بالاش بذارم؟ کون لقش هرچی بخوام میگم، تو سر ش هم میزنم...

 • Morataza Hussain Zada
  Morataza Hussain Zada 2 months ago +1

  میشه بگید که چرا بعضی اوقات گردن آدما درد می کند؟؟؟

 • بنی نایس
  بنی نایس 2 months ago +3

  هرچی بیشتر به زنا ازادی بدین بارم کمشونه شما شبهه باکلاسا باعت میشین روزی برسه که حتی رای دادن واسه مردا قدقن بشه وفقط زنا رای بدن وکلا جای مردوزن عوص بشه

 • Golriz Abbasi
  Golriz Abbasi 2 months ago +3

  این یه جمله هم هست “ دوباره شروع شد”

 • Khabib Hussaini
  Khabib Hussaini 2 months ago +1

  یک و خلص بگو همرای خانم ها هرگز گپ نزنید

 • Khalil Rahimi
  Khalil Rahimi 2 months ago +3

  داداش یا این ویدئو مارا زن ذلیل میسازی 😂😂

 • Meraj Si
  Meraj Si 2 months ago +2

  وقتی یکی عصبانیه تو اروم و خون سرت و ساکت باش تا اون وحشی اروم شه بعد اون دیگه تو وحشی شو اون گوش بده دوتا وحشی شروع به دعوا کرد قضیه میره به طلاق پس یکی ساکت باش اون یکی جر بخوره 😂😂😂بعد توهم جر بخور تا اون گوش بده

  • reza 1397rich
   reza 1397rich Month ago

   Meraj Si چاره اش حال دادن هست

 • 0000 000
  0000 000 2 months ago +1

  به زودی همه رو تست میکنم

 • Ali Tak
  Ali Tak 2 months ago +1

  خخخخخخ هی بابا باز چی بگم

 • fatime h
  fatime h 2 months ago +4

  از این حــــرف متنفرم واقعا ' این کار زنانه نیست' 😡😡😒😒😞😥

 • Ali Shirzad
  Ali Shirzad 2 months ago +1

  😂😂😂

 • Ghaznawi Nikmohammad
  Ghaznawi Nikmohammad 2 months ago +1

  یعنی که چاپلوسی کنیم

 • Herati Boy
  Herati Boy 2 months ago

  جالب نبود

 • elyas sarwary
  elyas sarwary 2 months ago +1

  اینطور خانمها که اینطوری ناراحت میشن نمیتونند نوکر آدم هم بشند، چه برسه آدم همکلام بشه با این تیپ خانمها، خانم سربزیر و خوب تاج سر شوهرش و ملکه شوهرش است، شوهرش عبادتش میکنه، اما این تیپ خانمها بی ارزشند

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 2 months ago

  دوستان هر که حرفی این ویدئو را گوش کند حتما ضررش زیاد است چی بدیش چی خوبیش

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 2 months ago +1

  همش مزخرف

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 2 months ago +1

  هیچ کدوم تون حرف زدنه هم که بلد نیستید شما میخاهید با این فیلم زندگی نکنید این یک فیلم است

 • Sara Hsn
  Sara Hsn 2 months ago +3

  کافیه بگین هرجور راحتی😂

 • Shabane Feizi
  Shabane Feizi 2 months ago +1

  به نظر من که خودم یه دخترم فقط دوتا حقیقت داشت 1چیکار داری ؟2مهم نی همین بقیش چرت و پرته

 • Nansi Nafas
  Nansi Nafas 2 months ago +2

  اعصاب مردان رو چطوری میشه بهم ریخت اینو بگو لطفاااا،،،،

  • تحصیل در چین amini
   تحصیل در چین amini Month ago

   Nansi Nafas مردان به این راحتی عصاب شان خراب نمیشه

  • Naser Naser
   Naser Naser Month ago

   Nansi Nafas سلام. به بی ادبها توجه نکن

  • Nansi Nafas
   Nansi Nafas Month ago

   reza 1396 من اهلش نیستم به مادرت بگو حالشونو جا بیاره

  • reza 1397rich
   reza 1397rich Month ago

   Nansi Nafas اگه میخوای اعصاب مردها رو بهم بریزی بهش قول بده بهش حال میدی ولی لحظه آخر ضدحال بزن بهش

 • Abdulrahman Salizada
  Abdulrahman Salizada 2 months ago +1

  بیدون این گپ ها هم خوصصا ده اروپاه زنها امر میکنه ومرد ها چشم گفته انجام میدهد

 • abdolrahman sheikheh
  abdolrahman sheikheh 2 months ago +1

  با این حساب اصن حرف نزنیم خیلی بهتره

 • A.ganjei E
  A.ganjei E 2 months ago +2

  خانمها فرشته های خوب خدا هستند .خدایی ما مردا تنبل هستیم واین زنان هستند که دنیار را اداره میکنند وما مردان فقط .....🚮

 • Hawa Noorzad
  Hawa Noorzad 2 months ago +1

  برعکس ویدیو را لطفا کارهایی که مردان را عصبانی میکند.

 • Sorena Parak
  Sorena Parak 2 months ago +1

  اين چرت و پرت مربوط به جامعه و فرهنگ ايالات متحد آمريكاست و بس.
  در ايران اين خبرها نيست
  ايران فقط:
  يا ابوالفضل
  يا قران
  من بميرم
  نوكرتم
  ...

 • reza fathi
  reza fathi 2 months ago +1

  جملات کمتر توضیح بدین بهتره . واسه 5 تا جمله نیم ساعت کلیپ درست میکنین.

 • Sara Ariya
  Sara Ariya 2 months ago +1

  واقعا حرفهای ناراحت کنندست مسلمه آدم ناراحت میشه مخصوصا اون تیکه کلام (که حداقل من هرگز ،)کلا خودخواهی طرف و میرسونه

 • zafar herati
  zafar herati 2 months ago +1

  محترم
  بنظر من با این جملات شما خانمها را اصلآ درجه نمی دهید
  برعکس ایشان را حیوانات وحشی معرفی میفرمایید
  زن و شوهر شریک زندګی هم استند
  اګر قرار باشد نه چیزی برایش بګی و نه هم عیوبش را برایش بازګو کنید
  پس چه لازم زن بګیری
  بل
  بقول آخوندها همان سیقه چند دقیقه ای بهتر است

 • Shiri Zakhmi
  Shiri Zakhmi 2 months ago +2

  Wrong...... What make her the most angry when you lie to her. Example just because you want get inside her pants and you tell her how hot and beautiful she is, and then after you got all the golden yummy stuff, and then you leave her like a lost monkey then she will be angry at all men in the world. Don't lie to her, she will be all yours!!!!

 • Ehsan mohseni
  Ehsan mohseni 2 months ago +1

  پروبلم زنا اينه كه مغز ادمو ميخورن ،آدم رو به گوهخوردن ميندازن

 • Ehsan mohseni
  Ehsan mohseni 2 months ago +1

  اگه زن با مرد مساويه پس چرا همش دنبال اينن كه اين رو ثابت كنن و به تعقيرات دست ميزنن ، هاها لباس مردونه مي پوشن، كاري مردانه انجام ميدن هاها

 • Ehsan mohseni
  Ehsan mohseni 2 months ago +1

  با اين حرفا به عقل زنها شك ميكنه ،زنهاي رواني ،بدبخت مردا

 • Omid Salehi
  Omid Salehi 2 months ago +1

  کوس شعر بود

 • afghan afghan
  afghan afghan 2 months ago +1

  kar hae ke mar ha me kona znan dar 20000000000 sal diga ham manitawana ..dunya mard michar khoni

 • Shukrulla Amini
  Shukrulla Amini 2 months ago +1

  chon zanan qodratish ndarn anjam dhan

 • rey rey
  rey rey 2 months ago +9

  من که تنها زندگی میکنم راحتم ،

  • Hamid Jan
   Hamid Jan 5 hours ago

   rey rey به الله قسم خوش به حال تون

 • Mitra Aminpur
  Mitra Aminpur 2 months ago +2

  واقعا حرف تان درست است

 • Omran Hashemi
  Omran Hashemi 2 months ago +1

  خداکندکه مردها ازاین به بعدحرف بد به خانمشان لطفا نگویند.

 • Omran Hashemi
  Omran Hashemi 2 months ago +7

  من یک خانم هستم ازاین حرف ها همیشه ازشوهرم میشنوم. دربدنم همیشه اتش است. وبرهمیش ناراخت هستم. 😞😞😞😞😞😞😞😞

  • Hasibullah آواره اروپا
   Hasibullah آواره اروپا 6 days ago

   Omran Hashemi خوب بهتر است این ویدیو را برش بفرست یا برایش بگو دیگر شاید تکرار نکند و ناراحت نشوی شاید شوهر ات نداند

 • Ali Asghar Ahmadi
  Ali Asghar Ahmadi 2 months ago +1

  آخه گلابی تو پیش خودت چی فکر کردی برو خدا روزی تو جایه دیگه بده اینارو تو این دورو زمونه بچه پنج ساله هم میدونه حالا گفتم چی میخواد بگه برو بچه جگول🙏

 • nmf club
  nmf club 2 months ago +3

  در کل هیچی نگیم بهتره با این وضع....!

 • Zohre Babaei
  Zohre Babaei 2 months ago +6

  عالی بود....البته این حرفا خیلی هم عصبانی کننده نیست بدتر از اینا آدمو عصبانی میکنه

 • nana pp
  nana pp 2 months ago +1

  اصلا همچین چیزای نیست کی گفته ک زنها با اینجور حرفها ناراحت میشن چرته برو بابا یه چیزی بگو ک درست باشه

 • wolf_ 7
  wolf_ 7 2 months ago +4

  به تخمم که ناراحت میشه فوقش میرم جنده میکنم :3

  • حسن قلی T
   حسن قلی T Month ago

   wolf_ 7 تو هنو ز ذهنیتت از زندگی مشترک صرفا سکسه