کدام مواد غذایی دندان ها را زرد میکنند؟‍

Share
Embed

Comments • 10

 • REZA RAHIMI
  REZA RAHIMI 2 months ago

  riter3333

 • REZA RAHIMI
  REZA RAHIMI 2 months ago

  haloauto

 • samir salehi
  samir salehi 7 months ago +1

  افرین عالی

 • Maggie Jam
  Maggie Jam Year ago +2

  اگر خوراك كاري باعث زرد شدن دندان ميشود پس چرا هندي ها كه هر روزه اين مواد رو استفاده ميكنند دندانهاي بسيار سفيدي دارند

 • Maggie Jam
  Maggie Jam Year ago +3

  چه صداي گرمي داره

 • Ahmad Teymori
  Ahmad Teymori Year ago +2

  خوب

 • Amin Takhari
  Amin Takhari Year ago +2

  عالی بود

 • Samir Mirafghan
  Samir Mirafghan Year ago +3

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘

 • Mehdi Mehrzadah
  Mehdi Mehrzadah Year ago +1

  بهترین مطلب بود

 • Jawad Hassani
  Jawad Hassani Year ago +1

  باشه