آناتومی زانو و انواع درد زانو

Share
Embed

Comments • 2

  • Abbas Ahmadi
    Abbas Ahmadi 2 months ago

    سلام. زانو من در هوای سرد فقد درد میگیرد باید چکار کنم؟

  • rasol hearing
    rasol hearing 11 months ago +1

    اهنگ اش را گم کنید