خطرناک ترین جاده های دنیا! جاده هایی که رنگ به رخسارتان نمی گذارند!

Share
Embed
  • Published on Dec 18, 2017
  • هیچ چیز آرامبخش تر از رانندگی آهسته در جاده های حومه شهر نیست. البته نا گفته نماند این چاده ها در صورتی آرام بخش هستند که هیچ ماشین پر سرعتی در آن جا وجود نداشته باشد.
  • EntertainmentEntertainment

Comments • 4